Privacyverklaring de Vertalerij – het Literair Vertaalatelier - Narretief

 

Om onze werkzaamheden uit te voeren verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Doorgaans verstrekt u die aan ons wanneer u contact met ons opneemt in het kader van een samenwerking, soms vragen we aanvullende. We gaan er zorgvuldig mee om. We verkopen ze niet, niet aan Facebook en niet aan de geheime dienst, en delen ze ook niet tenzij de wet ons daartoe verplicht. Hebt u desondanks vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan? Wilt u ze inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Neem dan contact op met Ine Willems via ine@vertalerij.nl.

 

Onze contactgegevens:

De Vertalerij – Ine Willems

Zandheuvel 52B

4901 HW Oosterhout

+31 162 42 48 66 / ine@vertalerij.nl

 

Wat precies?

Persoonsgegevens die we verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze diensten:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer en e-mailadres

Bankrekeningnummer

Eventueel KvK-nummer en btw-nummer

 

Voor de VO-bijlessen hebben we bovendien persoonsgegevens nodig van personen jonger dan 16 jaar: om precies te zijn hun naam (dat praat gemakkelijker) en in welke jaarlaag van welk schooltype ze zitten.

 

Waarvoor & hoe lang?

Bij de Vertalerij, het Literair Vertaalatelier en Narretief verwerken we uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen, om uw betaling af te handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor de belastingaangifte bijvoorbeeld. We nemen zeer zeker geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze werkrelatie te onderhouden, zolang als de uitvoering van een contract vereist en/of zolang als de wet ons ertoe verplicht – whichever comes first. Or last, for that matter. Voor de belastingdienst zijn we bijvoorbeeld verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren, en met sommigen van u werken we al met heel veel plezier 20 jaar samen. Dat gezegd hebbende…

 

Wijziging & verwijdering

…hebt u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Verzoeken daartoe stuurt u naar mij, Ine Willems via ine@vertalerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren als altijd zo snel mogelijk. Wij van onze kant behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid en onze privacyverklaring aan te passen.

 

Cookies op www.vertalerij.nl, delen en auteursrechten

We doen niet aan tracking of aan adverteren. Onze website biedt wel de mogelijkheid om snel te delen via Facebook, Linkedin, Twitter enz – voor het verdere verloop verwijzen we naar het privacybeleid van de desbetreffende platforms. Om te kunnen delen is het nodig om cookies te plaatsen: hebben we daar uw toestemming voor? Als u op oké klikt of deelt, gaan we daarvan uit. U kunt uw cookievoorkeuren overigens beheren via uw browserinstellingen!

 

En nu we het toch over delen hebben: we gaan er ook van uit dat u Ines auteursrechten met betrekking tot de teksten en afbeeldingen op haar website respecteert. Mochten er twijfels bestaan over het hoe of wat, neem dan contact op met Ine via ine@vertalerij.nl

 

 

 

English

De Vertalerij

Wat we doen

Wie we zijn

Literair Vertaalatelier

de Ateliers

Gastlessen

Agenda